אשכרה לצאת מעבדות לחירות

זו הייתה רק שאלה של זמן...